corporate customers of translation jobs
käännöstöiden yritys- ja yhteisöasiakkaat
entreprises et établissements clients des travaux de traduction
empresas y entidades clientes de trabajos de traducción
in 2023

customer
asiakas
client
cliente
address
osoite
adresse
dirección
postcode
postinumero
code postal
código postal
language combination
kieliyhdistelmä
combination de langues
combinación de idiomas
subject matter
aihepiiri
sujet
materia
pages
sivuja
páginas
A2MS Traductions 23 rue du Bocage FR-69008 Lyon fi -> en-GB yhtiön työhönottomainos /
company's hiring advertisement

0.5
Acolad Finland Oy Konepajankuja 5 C FI-00510 Helsinki en-GB -> fi group's employee engagement programme and terms of processing of personal data in it /
yhtymän työntekijöiden sitouttamisohjelma ja henkilötietojen käsittelyn ehdot siinä

14.5
fr-FR -> fi litige sur le droit d'admission d'un ressortissant d'un pays tiers à un État membre de l'Union européenne /
oikeudenkäynti kolmannen maan kansalaisen maahantulo-oikeudesta Euroopan unionin jäsenvaltioon28
Codex Global Atlantic House, 351 Oxford Street London W1C 2JF, UK en -> fi employee survey /
henkilöstökysely

5
Iisalmen kaupunki /
City of Iisalmi
Pohjolankatu 14 FI-74100 Iisalmi fi -> en-GB Ylä-Savon matkailuesitteitä /
tourist brochures of Upper Savonia

0.5
SIA “Linearis” Brivibas gatve 300-9 Riga, LV-1006, Latvia en-GB -> fi winter tyre advertisement /
talvirengasmainos

2.5
fi -> en-GB tulostusyrityksen esite /
printing company's brochure

3.5
LingvoHouse Translation Services Ltd 60 Cannon Street London EC4N 6NP, UK en-GB -> fi civil litigation /
siviilioikeudenkäynti

29
Localsoft, S.L. C/ El Azahar s/n, Edif. Jardines Tropicales,
Nueva Andalucía, Marbella
ES-29660 Málaga en-US -> fi privacy policy of online games /
verkkopelien tietosuojakäytäntö

2.5
RixTrans Ltd Bauskas iela 58A-1 Riga, LV-1004, Latvija en-GB -> fi prospectus of sustainable development fund /
kestävän kehityksen rahaston esite

8.5
Skrivánek s.r.o.Veverí 102CZ 616 00 Brno en-GB -> fi descriptions of surveys, procurement contracts and projects of EU bodies /
EU:n toimielinten kyselyjen, hankintasopimusten ja hankkeiden kuvauksia

c. 100
Translated S.R.L.Piazza Citera, 1IT-00040 Pomezia (RM) es-ES -> fi pago electrónico /
sähköinen maksaminen

publicidad /
mainos

instrucciones para reembolso de pago /
ohjeet maksun hyvitykseen

viajes aéreos /
lentomatkustus


0.5

0.5


0.5

0.5
Transperfect (US) 3 Park Avenue, 39th Floor New York, NY 10016, USA en -> fi company's partnership programme /
yhtiön kumppanuusohjelma

e-learning course on discrimination and harassment at the workplace /
verkkokurssi syrjinnässä ja häirinnässä työpaikalla


1.5

83
en-GB -> fi ferry travel /
lauttamatkailu

2
en-US -> fi e-learning course in lenses and frames of sunglasses /
aurinkolasien linssejä ja kehyksiä koskeva verkkokurssi

e-learning trainings on eyewear lenses and frames and their selection according to the customer's facial features /
silmälasien linssejä ja kehyksiä ja niiden valintaa asiakkaan kasvonpiirteiden mukaan koskevia verkkokoulutuksia

personal computing devices services agreement /
henkilökohtaisten tiedonkäsittelylaitteiden huoltosopimus

air travel /
lentomatkustus

interior design /
sisustussuunnittelu

company's whistleblowing hotline /
yhtiön raportointilinja epäkohdista ilmoittamiseen

presentation of sports and lifestyle accessories /
urheilu- ja elämäntapatarvikkeiden esittely


1325.5


75

0.5

0.5


0.5

16.5
fi -> en-GB työnantajan ja työntekijän oikeudet työsuhteessa tuotettuun keksintöön /
employer's and employee's rights to invention produced in employment relationship

hotelliesite /
hotel brochure


5.5

1
fi -> en-US tiedonsiirron suojausjärjestelmää koskeva patenttiriita /
patent dispute concerning a data transfer security system

julkinen hankintasopimus /
public procurement contract

omaisuuden ositusta koskevia oikeudenkäyntejä /
litigations on partition of property


40.5

7

103
en
This list is not exhaustive, as some customers have wished not to be quoted on it.
fi
Tämä luettelo ei ole tyhjentävä, koska jotkut asiakkaat ovat toivoneet, ettei heitä mainita siinä.
fr
Cette liste n'est pas exhaustive, car quelques clients ont souhaité ne pas être mentionnés sur elle.
es
Este listado no es exhaustivo, porque algunos clientes han deseado no ser mencionados en él.

to top of page / sivun alkuun / au début de la page / al inicio de la página

updated / päivitetty / mis à jour / puesto al día: 2023-03-28

advertisements
mainoksia
publicités
publicidades