corporate customers of translation jobs
käännöstöiden yritys- ja yhteisöasiakkaat
entreprises et établissements clients des travaux de traduction
empresas y entidades clientes de trabajos de traducción
in 2022

customer
asiakas
client
cliente
address
osoite
adresse
dirección
postcode
postinumero
code postal
código postal
language combination(s)
kieliyhdistelmä(t)
combinations(s) de langues
combinación(es) de idiomas
subject matter
aihepiiri
sujet
materia
Acolad Finland Oy Konepajankuja 5 C FI-00510 Helsinki en-GB -> fi recovery of industrial waste /
teollisuusjätteen hyödyntäminen

terms of antivirus protection service in online activities /
virustorjuntapalvelun verkkotoiminnoissa ehdot

en-US -> fi reduction of CO2 emissions in air and land transport /
hiilidioksidipäästöjen vähentäminen lento- ja maakuljetuksissa
fi -> en-GB opas ulkomaalaisille työnhakijoille Suomessa /
guide for foreign job seekers in Finland

lääketeollisuuden toimintaohjeita /
pharmaceutical industry procedures

rakennussuunnittelu /
building construction design

matkapuhelinoperaattorin tiedote /
mobile phone operator's notice

verkkoruokakaupan käyttöohje /
instructions for use of online grocery

valtionhallinnon työtapojen muutosohjelma /
reform programme of working methods of public administration

puhelinoperaattorin palvelut yritysasiakkaille /
telephone operator's services for corporate customers

laitteiden käyttövuokraussopimus /
contract on operating lease of equipment

ohjeet lahjakorttien käyttöön yhtiön myymälöissä ja verkkokaupassa /
instructions for use of gift vouchers in company's shops and online shop

yhtiön kuljetuskaluston hiilidioksidipäästöjen vähentäminen /
reduction of CO2 emissions of company's transport stock

BQT Inc. 704 N. King Street Suite 500 Wilmington, DE 19801, USA en-GB -> fi support service for employee survey /
työntekijäkyselyn tukipalvelu
Codex Global Atlantic House, 351 Oxford Street London W1C 2JF, UK en-GB -> fi online fashion shop, its environmental commitment /
tienda de ropa en línea, su compromiso medioambiental /
verkkomuotikauppa, sen ympäristösitoumus
Localsoft, S.L. C/ El Azahar s/n, Edif. Jardines Tropicales,
Nueva Andalucía, Marbella
ES-29660 Málaga en-US -> fi group's employee privacy notice /
yhtymän työntekijöiden tietosuojaseloste

group's privacy policy /
yhtymän tietosuojakäytäntö

online game instructions /
verkkopelin ohjeet

RixTrans Ltd Bauskas iela 58A-1 Riga, LV-1004, Latvija en-GB -> fi prospectuses of funds /
rahastojen esitteitä
Übersetzungsbüro Schnellübersetzer GmbH Siegburger Straße 229 DE-50679 Köln en-GB -> fi improvement of safety, health and the environment in a group of companies /
turvallisuuden, työterveyden ja ympäristön parantaminen yritysryhmässä
Transperfect (US) 3 Park Avenue, 39th Floor New York, NY 10016, USA en -> fi employee survey /
työntekijäkysely

information security online, protection of intellectual property /
tietoturva verkossa, immateriaaliomaisuuden suojaus

online training in company's anti-harassment policy /
verkkokoulutus yhtiön häirinnän vastaisessa käytännössä

en-GB -> fi transport of sports equipment on flights /
urheiluvarusteiden kuljetus lennoilla

consenting to and opting out of reception of promotional communications /
markkinointiviestien vastaanottamiseen suostuminen ja siitä kieltäytyminen

improving work safety /
työturvallisuuden parantaminen

en-US -> fi tools for online marketing, cloud service, logistics, e-learning design and customer service /
työkaluja verkkomarkkinointiin, pilvipalveluun, logistiikkaan, verkko-oppimisen suunnitteluun ja asiakaspalveluun

UN Global Compact /
YK:n Global Compact -aloite

group's and company's privacy policy /
yhtymän ja yhtiön tietosuojakäytäntö

code of conduct of company and its supply chain /
menettelyohje yhtiölle ja sen toimitusketjulle

protection from Covid 19 in company's premises /
suojautuminen covid-19:ltä yhtiön toimitiloissa

instructions for calling company's ethics helpline /
ohjeet yhtiön eettiseen neuvontapalveluun soittamiseen

Group's ESG goals /
yhtymän ympäristöön liittyvät, yhteiskunnalliset ja hallinnolliset tavoitteet

privacy notice of group's online services /
yhtymän verkkopalvelujen tietosuojaseloste

en-US, fr-FR -> fi group's recruitment procedure /
yhtymän työhönottomenettely
en-US, se -> fi staff satisfaction survey /
henkilöstön tyytyväisyyskysely
fi -> en-GB matkustajakuljetuspalvelusopimus /
passenger transport service contract
en
This list is not exhaustive, as some customers have wished not to be quoted on it.
fi
Tämä luettelo ei ole tyhjentävä, koska jotkut asiakkaat ovat toivoneet, ettei heitä mainita siinä.
fr
Cette liste n'est pas exhaustive, car quelques clients ont souhaité ne pas être mentionnés sur elle.
es
Este listado no es exhaustivo, porque algunos clientes han deseado no ser mencionados en él.

to top of page / sivun alkuun / au début de la page / al inicio de la página

updated / päivitetty / mis à jour / puesto al día: 2022-05-02

advertisements
mainoksia
publicités
publicidades